Bedenken

Icon
Klant : BOEi
Terug naar overzicht

Project Omschrijving

In opdracht van BOEi heeft SOM= een oplossing bedacht voor de reeds 15 jaar leegstaande gebouwen op het vliegveld Groningen Airport Eelde. Na een grondige haalbaarheidsstudie in samenwerking met alle belanghebbende hebben we een realistisch plan gepresenteerd. De provincie Drenthe heeft de gebouwen verworven en onze gefaseerde ontwikkeling in gang gezet. Inmiddels is het centrale hoofdgebouw getransformeerd in een bedrijfsverzamel en event gebouw.

Op dit moment zijn we bezig met de doorontwikkelingen van de overige gebouwen van dit provinciale monument.

Project Informatie

Provinciaal monument
3 gebouw en campuscomplex
Betrokken sinds 2013 tot heden

Rol SOM=
- Haalbaarheidsstudie
- Conceptontwikkeling
- Planontwikkeling
- Restauratie en renovatie
- Verhuur
- Locatiebeheer