Begeleiden

Icon
Klant : Vitens
Terug naar overzicht

Omschrijving

SOM= is in 2012 begonnen met het in kaart brengen van de bestaande locaties van Vitens in Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Lelystad en Zwolle. De locatie studie is gebaseerd op duurzaamheid van het gebouw, hoeveel werknemers kunnen er gaan werken en welke uitbreidingsmogelijkheden zijn er. Ook uitstraling, parkeren etc. zijn meegenomen in het onderzoek. Op basis van de uitkomsten van de locatie-onderzoeken is besloten te kiezen voor Zwolle als hoofdkantoor.

Omschrijving

Vervolgens zijn er onderzoeken gedaan naar werkstijlen en mogelijkheden tot integratie van de verschillende afdelingen. Op basis van deze input zijn er diverse studies en vlekkenplannen gemaakt van het kantoor Zwolle. Om elkaar makkelijker te benaderen is ervoor gekozen het ontmoeten en verbinden centraal te stellen. Dit is tot uitdrukking gebracht door de begane grond en het souterrain met elkaar te gaan verbinden middels een ruime trap met een vide. Daarnaast is er een groot daklicht geplaatst om daglicht in het souterrain te krijgen. Het gehele interieur is gebaseerd op het thema Water en Waterdruppels en door de interieur architect Studio Groen+Schild vertaald in meubilair en kleurstellingen

Informatie

Het eindresultaat mag er zijn. De werknemers zijn tevreden en dat komt mede doordat men mocht meedenken in de verschillende bouwfasen. De uitvoering heeft in totaal 9 maand geduurd voor ruim 7.000m2 en 550 fte’s. Het kantoor is operationeel gebleven tijdens de uitvoering en opgeleverd december 2014.

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op via paul@somis.nl of frank@somis.nl of bel 0541 760 050.