Bedenken

Icon
Klant : DPD
Terug naar overzicht

Omschrijving

Sinds 1 november 2016 is SOM= als projectmanager betrokken bij de bouw voor de nieuwe Super HUB van DPD in Eindhoven. Allereerst is met het projectteam begonnen met de herijking van het reeds bestaande Programma van Eisen en opzetten van een projectstructuur. Tevens was het noodzakelijk te bekijken wat er binnen de reeds afgesloten contract mogelijk was, zowel qua gronden als qua aannemers. Vervolgens is er in april 2017 een architectenselectie gehouden, waarbij INBO Architecten uit Eindhoven als uiteindelijke architect uit de bus gekomen.

Informatie

Het ontwerp en realisatie van de Super HUB is in een design build contract opgezet; dit maakte dat hoofdaannemer Stam + De Koning Bouw verantwoordelijk was voor zowel het ontwerp als de realisatie. De basis voor het ontwerp van het gebouw was het herijkte Programma van Eisen, dat is opgezet als een functioneel- en ruimtelijk Programma van Eisen. Parallel aan het ontwerp van het gebouw, liep het ontwerp van de sorteermachine (gemaakt door Beumer Group). Om het ontwerp van gebouw en sorteermachine op elkaar af te stemmen hebben er wekelijkse coördinerende sessie plaatsgevonden, waarbij het eindproduct digitaal is bewerkstelligd. Dit proces heeft een aantal maanden in beslag genomen.

Informatie

Eind 2017 is er begonnen met het grondwerk in Oirschot, waarna in dee eerste week van februari 2018 de eerste funderingspaalceremonie heeft kunnen plaatsvinden. Begin juli 2018 is Beumer Group gestart met de bouw van de eerste sorteermachine. In de zomer van 2018 kwam vanuit DPD het verzoek om ook een tweede sorter in het bestaande plan te bouwen. Tevens was er de noodzaak om een uitbreiding van 1.500m² van het gebouw te bewerkstelligen en 4.500m² terrein te realiseren ten behoeve van de verwachte Brexit op 29 maart 2019.

Informatie

Tijdens het gehele project heeft SOM= DPD geadviseerd op diverse onderwerpen, zowel qua techniek, ontwerp als functionaliteit. Daarbij heeft SOM= het ontwerp en de realisatie continue getoetst aan onder andere het Programma van Eisen, zodat de gewenste kwaliteit en functionaliteit gewaarborgd bleef. Na ruim een jaar bouwen is er een Super HUB gerealiseerd van ca. 23.000m², waarbij er twee sorters zijn geïntegreerd, circa 3.000m² aan kantoor op een kavel van 95.000m²