Bedenken

Icon
Opdrachtgever : BOEI
Terug naar overzicht

Omschrijving

Voor het schoolgebouw van de van Heutszkazerne had de toenmalige eigenaar DeltaWonen in 2016 sloopplannen. Deze plannen zouden het einde betekenen voor het statige schoolgebouw van de Van Heutszkazerne in Kampen. De gemeente Kampen wees de plannen echter af, waarna er ruimte ontstond voor een nieuwe functie van het oude schoolgebouw. Het voormalige schoolgebouw is gelegen halverwege de Buiten Nieuwstraat in het centrum van Kampen. Het schoolgebouw is gebouwd rond 1874, staat op een rechthoekige plattegrond, is vier bouwlagen hoog en daarmee hoger dan de gebouwen in de directe omgeving. Pas vanaf 1938 werd het gebouw officieel tot Van Heutszkazerne gedoopt.

Omschrijving

De kazerne is vernoemd naar Joannes Benedictus van Heutsz, officier in het Nederlandse leger die in 1900 werd benoemd tot luitenant-generaal. Nadat in 1973 Defensie Kampen verliet door de poort van de Van Heutszkazerne te sluiten, deed de laatste Academie dit in 2004.

SOM= werkt voor dit project in opdracht van BOEi, die in 2016 door Stichting Stadherstel Kampen is geattendeerd op het lege monumentale schoolgebouw. Het resultaat van het herbestemmingsonderzoek naar de mogelijkheid om het schoolgebouw te behouden gaf aan dat de beste haalbare herbestemming is om in het schoolgebouw van de Kampense kazerne vier fraaie loftappartementen te realiseren.

Informatie

BOEi heeft samen met SOM= de uitwerking van dit project begeleid en is straks verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woningen en herbestemming van het monumentale schoolgebouw van de van Heutszkazerne te Kampen.

Wilt u hierover meer weten? Bel ons gerust op tel. nr. +31 (0)541 760 050 of stuur een e-mail naar paul@somis.nl