Bedenken

Icon
Klant : Gemeente Tubbergen
Terug naar overzicht

Beschrijving

Voor Tubbergen hebben we onderzoek verricht naar de invulling van de vrijkomende ruimte in het gemeentehuis. Na analyses van gebouw, markt en huidige gebruikers hebben we de inwoners van de gemeente gevraagd mee te denken. Uit verschillende werksessies zijn honderden ideeën gehaald en is bepaald waarop initiatieven worden beoordeeld. Een groot draagvlak voor het onderzoek omdat we deze door de burgers, ondernemers en politiek zelf hebben laten invullen en wij het traject op de passende wijze hebben begeleidt.

Informatie

8 werksessies

11 artikelen courant, facebook, vlog, twitter en radio, advertenties

751 ideeën

3 scenario’s