Bedenken

Icon

Begeleiden

Icon
Klant : WMD
Terug naar overzicht

Omschrijving

WMD Drinkwater is eigenaar van deze bijzondere watertoren. WMD heeft BOEI benaderd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het zoeken van een nieuwe eigenaar. In 2018 hebben we dit haalbaarheidsonderzoek verricht in opdracht van BOEi. Middels dit onderzoek hebben we de herbestemmingsmogelijkheden van de watertoren in Assen in beeld gebracht. Naar aanleiding van deze uitgevoerde HBO is er besloten om de watertoren te verkopen.

Informatie

De watertoren is medio september 2019 in de verkoop gegaan. Geïnteresseerden kunnen zich middels www.watertorenassen.nl inschrijven. Zij kunnen een bieding en een toekomstplan indienen. De toren gaat naar degene met het meest haalbare en realistische plan voor herbestemming binnen drie jaar. Het vervolg van de verkoopprocedure zullen wij begeleiden in samenwerking met Steengoed en Partners.