Zorg dat u de SDE+ subsidie voor zonnepanelen niet mis loopt!

door Erik
3 feb 20
Zorg dat u de SDE+ subsidie voor zonnepanelen niet mis loopt!

SDE+
Op 19 december 2019 is een Kamerbrief verschenen over de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar.
Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen.  De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie.
Voor aanvullende informatie, zie website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Bent u voornemens om zonnepanelen te plaatsen, maar wilt u wél blijven focussen op uw eigen business?
Maak gebruik van onze expertise en laat u adviseren en ontzorgen door SOM=. Wij begeleiden u tijdens het gehele subsidietraject en de uitvoering.
Meer weten over de mogelijkheden of benieuwd of u in aanmerking komt voor de subsidie?
Neem tijdig contact op met Tim de Veen, via Tim@somis.nl.