Informatieplicht energiebesparende maatregelen

door Erik
10 mei 19
Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Sinds 2019 is elke ondernemer, die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, verplicht om hun milieubesparende maatregelen te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze informatieplicht moet het bedrijfsleven stimuleren om energie te gaan besparen.

Voor 19 bedrijfstaken zijn lijsten opgesteld met maatregelen (Erkende Maatregelenlijst). Deze, als uitgangspunt voor de informatieplicht geldende, lijsten zijn hier terug te vinden.  De lijsten bevatten energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terug zullen verdienen. Sinds 28 februari 2019 is het eLoket voor het indienen van de energiebesparende maatregelen geopend. 125.000 bedrijven moeten voor 1 juli 2019 deze maatregelen rapporteren.

Moet u uw genomen maatregelen rapporteren, wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen of heeft u andere vragen over energiebesparende maatregelen? Neem contact op met Frank van Rossum via 06-10043570 of frank@somis.nl