SOM= Museale huisvesting

door Erik
22 dec 17
SOM= Museale huisvesting

SOM= begrijpt als geen ander dat goede huisvesting voor musea essentieel is om cultureel erfgoed te beschermen, maar ook toegankelijk te houden voor bijvoorbeeld publiek. Met haar ervaring en kunde kan SOM= de eigenaren en gebruikers van musea en depots van de juiste oplossingen voorzien op het gebied van klimaat, beveiliging en logistiek. SOM= beschikt hiervoor over projectmanagers en ervaringsdeskundigen in haar team.

Op deze wijze is SOM= in staat om de opdrachtgever te voorzien van een totaaladvies met betrekking tot haar huisvesting. We zijn in staat om alle aspecten op het gebied van huisvesting te benoemen in één geïntegreerd advies.
Met kennis op het gebied van gebouw, installaties, beveiliging, processen en organisaties worden alle tien bedreigingen bij het beheer van cultureel erfgoed, zoals gedefinieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en haar Canadese zusterorganisatie in ogenschouw genomen en ontstaat er een optimaal afgestemd ontwerp.

SOM= is bij vooruitstrevende projecten op gebied van huisvesting voor cultureel erfgoed betrokken vanaf de initiatieffase, haalbaarheidsfase, planvorming, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg van het gehele bouwproject.