Wet Kwaliteitsborging

door Erik
22 dec 17
Wet Kwaliteitsborging

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Met een terugtredende overheid (het budget van de overheid krimpt en prioriteit gaat uit naar verminderde regeldruk en bureaucratie) wordt meer en meer bij de initiatiefnemers neergelegd. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen schade, door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering, zijn afgedekt.