Energieverbruik analyse


In de energieverbruik analyse wordt na een grondige opname van het gebouw; met behulp van de objectieve Passiefbouwberekeningsmethodiek het energieverlies (uitgedrukt in Euro’s) bepaald dat per (constructie) onderdeel het gebouw verlaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de bezettingsgraad van het gebouw en de prijzen die er voor energie worden betaald.

Na het vastleggen van deze “nulsituatie” wordt berekend welke besparingen de verschillende maatregelen bereiken en wat de bijbehorende investeringen en terugverdientijden zijn. Het komt voor dat maatregelen elkaar beïnvloeden daarom wordt in scenario’s gekeken naar de effecten van de verschillende pakketten met maatregelen.

Tevens wordt bekeken of er mogelijkheden zij om energie goedkoper in te kopen en of er subsidiemogelijkheden zijn.

Er wordt maatwerk geleverd; door in overleg met de opdrachtgever, het optimum te bepalen binnen de randvoorwaarden die hij opgeeft. Verbeteringen kunnen, gefaseerd worden door gevoerd en gecombineerd worden met onderhoud of verbetering van de arbeidsomstandigheden.
vorige meedenker volgende meedenker