SOM haalt alles uit huisvesting!


Met haar ervaring en kunde kan SOM de opdrachtgever het gehele (bouw) proces van de juiste antwoorden voorzien. SOM beschikt over ervaren projectmanagers en duurzaamheidsdeskundigen in haar team.

Op deze wijze is SOM = in staat om de opdrachtgever te voorzien van een totaaladvies met betrekking tot haar huisvesting. We zijn in staat om alle aspecten op het gebied van huisvesting te benoemen in 1 geïntegreerd advies.
Met de kennis van BREEAM en de Passief bouw methode kan SOM = optimaal adviseren omtrent duurzaamheid en energiezuinigheid. Een duurzaam beleid levert niet alleen een kostenbesparing op, maar draagt ook gelijk bij tot een beter leefmilieu; een win-winsituatie. Door het toepassen van de onderstaande methoden is het mogelijk om de te nemen maatregelen vooraf goed vast te stellen en de juiste keuzes te maken. Hierdoor worden onnodige investeringen en faalkosten voorkomen.

Met andere woorden, met onze brede kennis en gedachten kunnen we maximaal bijdragen aan het succes, afgemeten in kwaliteit en prijs.
BREEAM
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.
In deze methode is de standaard voor een duurzaam gebouw gesteld. Na beoordeling, blijkt welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.
Voordelen van BREEAM zijn:
• Wordt breed erkend door ontwikkelaars, architecten, commerciële en maatschappelijke vastgoedsector en gemeenten
• Duurzaamheid wordt in de breedte bekeken (TCO, total cost of ownership )
• Wordt onafhankelijk getoetst door een assessor (t.b.v. verkrijgen certificaat)
• Internationaal erkende gecertificeerde meting van de duurzaamheid van uw gebouw
• Meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld

Subsidie
Naast de voordelen met betrekking tot duurzaamheid die behaald worden middels het beoordelen via de BREEAM methode heeft u tevens recht op interessante subsidiemogelijkheden. Dit kan oplopen tot een milieu investeringsaftrek van wel 36%.
Passief bouw methode
Door middel van het toepassen van de passief bouw methodiek kan exact het energieverlies worden bepaald per constructie onderdeel. Met behulp van de uitkomsten kan een analyse worden gemaakt die leidt tot de meest optimale keuzes per constructieonderdeel.

De experts van SOM = weten waar ze het over hebben en zijn reeds betrokken geweest bij de meest vooruitstrevende projecten op gebied van duurzame huisvesting.
vorige meedenker volgende meedenker