SOM= dé huisvestingsadviseur in de zorg


Sinds 2012 is de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor zorginstellingen gefaseerd ingevoerd. Vanaf dat moment is de vergoeding van de kapitaallasten afhankelijk van de productie. Deze ‘afrekening’ op prestaties betekent dat sterker moet worden gestuurd op productiviteit en het optimaal gebruiken van de huisvesting (voorkomen van onderbezetting en leegstand). De relatie tussen de huisvestingskosten en bezettingsgraad wordt per locatie apart gevolgd. Investeringen in nieuwe huisvesting vinden plaats op basis van een business case, waarin de reëel te verwachten bezetting en de ontwikkeling daarin, wordt onderbouwd.

SOM= is als onafhankelijke huisvestingsadviseur betrokken bij diverse zorginstellingen, van het eerste initiatief tot en met de oplevering en het beheer van haar vastgoed. Van een QuickScan, strategische vastgoedadvies, NEN-meting tot en met de bouwproject begeleiding en (opstal-) exploitatieberekening.

Graag denkt SOM=, vooral in deze veranderende tijd bij zorginstellingen, met u mee op een creatieve en innovatieve wijze.

Voor meer informatie: anke@somis.nl of bel ons (+31 (0)541 760 050).Afbeeldingen
vorige meedenker volgende meedenker