Energieadvies


OPDRACHTGEVER ALGEMEEN
DIENSTEN ENERGIEADVIES

Met de kennis van BREEAM en de Passief bouw methode is SOM = de partij die de juiste antwoorden geeft op vraagstukken omtrent duurzaamheid en energiezuinigheid. Een duurzaam beleid levert niet alleen een kostenbesparing op, maar draagt ook gelijk bij tot een beter leefmilieu; een win-winsituatie. Door het toepassen van de onderstaande methoden is het mogelijk om de te nemen maatregelen vooraf goed vast te stellen en de juiste keuzes te maken. Hierdoor worden onnodige investeringen en faalkosten voorkomen.

Met andere woorden, met onze brede kennis en gedachten kunnen we maximaal bijdragen aan het succes, afgemeten in kwaliteit en prijs.

BREEAM
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.
In deze methode is de standaard voor een duurzaam gebouw gesteld. Na beoordeling, blijkt welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.
Voordelen van BREEAM zijn:
• Wordt breed erkend door ontwikkelaars, architecten, commerciële en maatschappelijke vastgoedsector en gemeenten
• Duurzaamheid wordt in de breedte bekeken (TCO, total cost of ownership )
• Wordt onafhankelijk getoetst door een assessor (t.b.v. verkrijgen certificaat)
• Internationaal erkende gecertificeerde meting van de duurzaamheid van uw gebouw
• Meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld

Subsidie
Naast de voordelen met betrekking tot duurzaamheid die behaald worden middels het beoordelen via de BREEAM methode heeft u tevens recht op interessante subsidiemogelijkheden. Dit kan oplopen tot een milieu investeringsaftrek van wel 36%.

Passief bouw methode
Door middel van het toepassen van de passief bouw methodiek kan exact het energieverlies worden bepaald per constructie onderdeel. Met behulp van de uitkomsten kan een analyse worden gemaakt die leidt tot de meest optimale keuzes per constructieonderdeel.

De experts van SOM = weten waar ze het over hebben en zijn reeds betrokken geweest bij de meest vooruitstrevende projecten op gebied van duurzame huisvesting.

imghighlight10
Balengebouw Enschede

2015-2016

imghighlight13
Centrum van de Kunsten Eindhoven

imghighlight16
Concept ontwikkeling Erve Kleinsman

2011-2013

imghighlight19
Delta Lloyd

imghighlight112
Energieadvies

imghighlight115
Hazemeijer Hengelo

2009-2014

imghighlight118
Herontwikkeling Ketelhuis - Losser

2010-heden

imghighlight121
huisvestingsadvies Onderwijs

imghighlight124
Nieuwbouw Bedrijfshal + Kantoor

2012-2013

imghighlight127
Nieuwbouw OPRA Turbines Hengelo

december 2016 - mei 2017

imghighlight130
Onderhoud en beheer Zwembad de Wilder

2013-2014

imghighlight133
Ontwerp en management Quality Tyres

2012-2013

imghighlight136
Ontwikkeling stadsvilla’s Homeruskwartier Almere

2011-heden

imghighlight139
Projectmanagement PostNL

2011-2012

imghighlight142
Sloop- en asbestsanering ROC gebouw

2012

imghighlight145
Transformatie specialist

imghighlight148
Unive regiohoofdkantoor

2008-2009

imghighlight151
Verbouw productieruimte Beimer Meat Enschede

2014

imghighlight154
Welbions

2010-2012

imghighlight157
Overige projecten

imghighlight11
Bedrijvenpark Twente Noord

2007-2012

imghighlight14
Coevorden, co-creatie

2015

imghighlight17
Connectworks – locatie N36. Begeleiding inbouwpakket

2015

imghighlight110
Diverse adviesdiensten TNT Green Offices Hoofddorp

2008-2011

imghighlight113
Energieneutraal sportpark Rohda Raalte

2016-2017

imghighlight116
Herberg ’t Zandt

2016 - 2017

imghighlight119
Het Nieuwe Werken bij Universiteit Twente

2012-2013

imghighlight122
Huize Egheria-verbouwing woning

2015

imghighlight125
Nieuwbouw bedrijfspand

2008

imghighlight128
Nieuwbouw zorg en wonen ’t Borghuis

2010-2012

imghighlight131
Ondersteuning realisatie inbouwpakket van nieuwe locatie Hittech Multin BV

2014 - 2015

imghighlight134
Ontwikkeling en realisatie kantoor Impulse Info Systems

2011

imghighlight137
Ontwikkeling woningen en herbestemming monumenten op Landgoed Singraven

2013 – heden

imghighlight140
Projectontwikkeling Greencreation

2013

imghighlight143
Tijdelijke gebruik huisvesting

imghighlight146
Trivento

2015

imghighlight149
VDG Security

2014

imghighlight152
Vitens, verbouwing hoofdkantoor

2012-2014

imghighlight155
Wijkonderzoek en ontwikkelaar mijnwijkfoto.nl

2012

imghighlight12
Begeleiding inhuizing Apollo Vredestein in la tramontane

2012-2013

imghighlight15
Computer Profile

2016

imghighlight18
DE Master Blenders 1753

2012

imghighlight111
Energie- besparings analyses

2013

imghighlight114
Film & Theater de Viking

imghighlight117
Herbestemming historische Zuivelfabriek de Groeve

2014-2016

imghighlight120
Hizkia van Kralingen

2013

imghighlight123
Molenplein Heerenveen

2016

imghighlight126
Nieuwbouw kantoorpand Vreugdenhil BV

2011-2015

imghighlight129
Niverplast

2014/2015

imghighlight132
Ontwerp en bouwbegeleiding showroorm Brefeld (Midzomerweg)

imghighlight135
Ontwikkeling en realisatie Laboratorium

2011-2013

imghighlight138
Projectmanagement IJsbaan Twente

2009

imghighlight141
Renovatie en nieuwbouw zorginstelling Baalderborg

2009-2011

imghighlight144
Transformatie Geldermanfabriek

imghighlight147
Turfstrooisel Fabriek Enschede

imghighlight150
Verbouw kantoor- en productieruimte Elect Weerselo

2013-2014

imghighlight153
Watertoren St. Jansklooster

2011-2014

imghighlight156
Zorginstelling vraagt om SOM= Masterplan