De “SOM= Locatiemanager app” is beschikbaar voor iPhone en Android


Gratis app die gebruikt kan worden door vastgoedeigenaren, huurders en andere gebruikers in kader van gebouwbeheer. Communiceer eenvoudig met de verhuurder van uw kantoor- of winkelruimte om allerlei meldingen, storingen, klachten en suggesties door te geven aan gebouwbeheerders, facility managers, technische diensten en wie al niet meer.

Zeer gebruiksvriendelijk, met als voordelen dat gebreken sneller worden doorgeven, erger voorkomen kan worden en de kosten beperkt blijven. Door het toevoegen van foto’s kan een goede inschatting worden gemaakt van de situatie en kan er snel en adequaat worden gehandeld.

Voor meer informatie neem neem contact op met Jorn ter Braak via jorn@somis.nl of Roy Peters via roy@somis.nl
Afbeeldingen
vorige nieuwbericht volgende nieuwbericht