Nationaal congres Herbestemmen.


SOM heeft afgelopen week deelgenomen aan het nationaal congres Herbestemmen.

Meer dan tienduizend monumentale gebouwen in Nederland staan op een nieuwe toekomst te wachten. De leegstand in kantoren bedraagt ruim 6,7 miljoen vierkante meter. De verwondering hierover is al jaren groot. Want ‘er is toch woningnood’ en ‘ruimte is toch schaars’? Die verbazing is niet vreemd, want eenmaal verbouwd blijken herbestemde gebouwen vaak parels in de stad.

De grote opgave voor de komende jaren is aan de slag te gaan met de bestaande voorraad gebouwen, van monument tot de leegstaande kantoorpanden. Ook het verwachte beleid om nieuwbouw pas toe te staan nadat toepassing van bestaand vastgoed is onderzocht.

SOM heeft de afgelopen jaren veel bestaand vastgoed herbestemd en ziet ook de stijgende vraag naar onderzoek van het huidige vastgoed.

Mogelijkheden bestaande vastgoed bestaan uit:
- herbestemming (zoeken naar nieuwe functies)
- upgraden (interieur, entree tot aan complete schil van een gebouw)
- toepassing nieuwe werkplek concepten - toepassen energiezuinige installatie, verduurzamen

Mocht u meer willen weten wat SOM voor uw huidige pand of portefeuille kan betekenen, bel met Paul Scholten (06 294 392 02 of mail paul@somis.nl)
vorige nieuwbericht volgende nieuwbericht